Ohje

Valitse lisenssin tyyppi


 


Valitse lisenssikausi

Kilpailijatietojen tarkistus

Motorsport ID
Etunimet Hetu Sukupuoli Kuva
Sukunimi Syntymäpäivä Kieli
Maa
Osoite Laskutusosoite
Puhelin 1 Puhelin 2 Sähköposti Korttityyppi
Suoramarkkinoinnin esto Jäsenkortti painoon
Yhteystiedot julkisia
Salli sähköpostilaskutus
Lajit
Kaikki [20]

Valitut [0]
Viimeisin muokkaus: /
Lisenssiluokat
Gradet
Voimassaolevat tutkinnot

Valitse lisenssiseura:

Terveysselvityslomake

Seuraavat sairaudet voivat olla este kilpailijalisenssin saamiselle.
(vaaditaan kyseisen sairauden erikoislääkärin lausunto ja AKK:n lääkärin päätös)
Ehdottomat esteet ja rajatapaukset

Seuraavat sairaudet voivat olla este kilpailijalisenssin saamiselle. Sairauksista vaaditaan kyseisen sairauden erikoislääkärin tai sairautta hoitavan lääkärin lausunto ja AKK:n lääkärin päätös.

• Toisen silmän täyssokeus (vaaditaan silmälääkärin lausunto)
• Värisokeus (vaaditaan silmälääkärin lausunto
• Oireileva epilepsia, huolimatta lääkityksestä
• Sydänverisuonisairaus, josta voi seurata äkkikuolema (mm. sepelvaltimotauti, verenpaine)
• Raajojen toimintavajaus ja invaliditeetti vähintään 50 %
• Amputaatiot (ei yksittäinen sormi eikä varvas)
• Vaikea sensorimotorinen oire (monoplegia, hemiplegia, paraplegia jne.)
• Insuliini- ja/tai tablettihoitoinen diabetes
• Sydämen läppävika tai muu epänormaali sydän- ja verisuonilöydös
• Keskushermosairaus (mm. Parkinson, MS-tauti)
• Psyykkinen sairaus (esim. masennus, ADHD)
• Tutkivan lääkärin epäily sairaudesta tai poikkeava löydös
• Verenpaine

HUOM! Lausuntopohjana tulee käyttää liiton lääkärinlausuntolomaketta. Lausuntopohja löytyy www.autourheilu.fi/kilpailijat/kilpailijalisenssit/laakarinlausunto/

Onko sinulle tehty lääketieteellistä toimenpidettä tai kirurgista leikkausta?
Jos kyllä, mitä ja milloin?
Mikä?
Lääkitys
Mikä?
Onko lähisukulaisillasi kroonisia sairauksia?
Jos kyllä, mitä?
Mikä?
Onko sinulla mitään alla olevista sairauksista tai niiden oireista?
Neurologinen sairaus
Mikä?
Lääkitys
Mikä?
Sydän- /verisuonisairaus
Mikä?
Lääkitys
Mikä?
Psyykkinen sairaus
Mikä?
Lääkitys
Mikä?
Silmäsairaus
Mikä?
Lääkitys
Mikä?
Hengityselinten sairaus
Mikä?
Lääkitys
Mikä?
Allergia (myös lääkeaine)
Mikä?
Lääkitys
Mikä?
Amputaatio/invaliditeetti
Mikä?
Lääkitys
Mikä?
Hoidetaanko sinua jonkin sairauden vuoksi?
Mikä?
Lääkitys
Mikä?
Onko sinulla jokin muu lääkitys?
Mikä, kauanko?
Olen saanut Tetanus-rokotteen (jäykkäkouristus)
Milloin?
Olen mielestäni terve

Tietojen ja ehtojen hyväksyntä

Lisenssin ostoehdot pitää hyväksyä!
Tuoteseloste Lisenssien tuoteseloste (PDF)

Lisenssien vakuutusselite
AKK-Motorsport Ry Kellokukantie 7, 01300 Vantaa www.autourheilu.fi 451345f OP Vakuutus Oy Gebhardinaukio 1, 00013 OP Y-tunnus 1458359-3, kotipaikka Helsinki AKK-Motorsport Ry Sporttiturva 1.1.2019 - 31.12.2019 Vakuutusnumero 06-215711 Sporttiturva lyhyesti Sporttiturvasta korvataan, kun loukkaannut äkillisen tapahtuman seurauksena. Esimerkiksi akillesjänne repeää ja polvi menee sijoiltaan. Myös rasitusmurtuma tai sen esiaste korvataan. Äkillisen tapahtuman tulee sattua Sporttiturvan voimassa ollessa. • Hoitokorvaus 15 000 € • Haittakorvaus 30 000 € • Kuolinkorvaus 8 500 € OPn lääkärikumppanit löydät sivulta vahinkoapu.op.fi. Lisätietoja sivulta op.fi ja OPn palvelunumerosta 0303 0303. Sporttiturvan vakuutusehdot L1801. Vakuutuksen voimaantulo Lisenssiin sisältyvä vakuutus nro 06-215711 tulee voimaan uusin turvin kauden alusta 1.1.2019, mikäli maksu on maksettu tammikuunaikana. Myöhemmin maksettaessa maksupäivänä klo 24.00 tai maksuhetkestä, mikäli suorituksesta on esittää maksutosite, josta käyilmi maksuaika. Vakuutus päättyy 31.12.2019. Tutustumislisenssiin sisältyvä vakuutus tulee voimaan kunkin lisenssin lunastaneelle kilpailijalle klo 24.00 sinä päivänä, jona vakuutusmaksuon maksettu tai maksuhetkestä, mikäli suorituksesta on esittää maksutosite, josta käy ilmi maksuaika. Vakuutusmaksu tulee suorittaaennen kilpailun alkua. Vakuutus päättyy kilpailun päätyttyä. VIP-ohjaajille vakuutus on voimassa, mikäli kilpailun järjestäjä on AKK:lta kilpailulupaa hakiessaan ilmoittanut VIP-ohjaajina ajavien lukumäärän AKK:lle. Vakuutetut Vakuutetut jaetaan vakuutuksen voimassaolon perusteella kolmeen ryhmään. Ryhmä I • AKK:n kilpailu- ja harrastajalisenssien haltijat • VIP-ohjaajat • AKK:n järjestämien tutkintotilaisuuksien ajo-osuuksiin osallistuvat henkilöt. Ryhmä II • Huoltaja- ja ilmoittajatehtävissä (yksityishenkilö) toimivat henkilöt sekä AKK:n koulutustilaisuuksiin osallistuvat henkilöt. Ryhmä III • AKK:n tutustumislisenssin lunastaneet ohjaajat. 3. Vakuutuksen voimassaolo Ryhmällä I ja III vakuutus on voimassa • AKK:n luvalla järjestetyissä kilpailuissa • kilpailujen yhteydessä järjestettävissä harjoituksissa • harjoituksissa, jotka ovat lajille ominaisia • valmennusohjelman mukaisesti harjoiteltaessa • kilpailumatkoilla, koulutus-, liikunta- ja valmennusleireillä koko ajan • edellä mainittuihin tilaisuuksiin välittömästi liittyvillä meno- ja paluumatkoilla • tilapäisesti ulkomailla samoin edellytyksin kuin Suomessa (enintään 3 kk:n pituisilla matkoilla) • Vakuutus on voimassa kaiken ikäisillä vakuutetuilla • Vakuutus ei ole voimassa muissa urheilulajeissa VIP-ohjaajilla vakuutus on voimassa edellä olevan lisäksi AKK:n alaisten seurojen eri autourheilulajien kilpailunomaisessa näytösajossa. Tutustumislisenssin lunastaneilla vakuutus on edellä mainitusta poiketen voimassa ainoastaan kilpailuissa ja niiden yhteydessä järjestetyissä harjoituksissa. Ryhmällä II vakuutus on voimassa • AKK:n luvalla järjestetyissä kilpailuissa • kilpailujen yhteydessä järjestettävissä harjoituksissa • huoltajan tehtävissä • kilpailumatkoilla, liikunta- ja valmennusleireillä koko ajan • koulutustilaisuuksissa • edellä mainittuihin tilaisuuksiin välittömästi liittyvillä meno- japaluumatkoilla • tilapäisesti ulkomailla samoin edellytyksin kuin Suomessa (enintään 3 kk:n pituisilla matkoilla) • Vakuutus on voimassa kaiken ikäisillä vakuutetuilla • Vakuutus ei ole voimassa muissa urheilulajeissa Vahinko sattui - Voiko huippuortopedi hoitaa sinua? 1. Hakeudu Kelakortti mukanasi hoitoon. OPn lääkärikumppanit löydät sivulta vahinkoapu.op.fi. Suosittelemme ortopedisiin vammoihin erikoistunutta Pohjola Sairaalaa Helsingissä, Tampereella, Oulussa, Kuopiossa ja Turussa. 2. Pohjola Sairaalassa korvaushakemuksen tekeminen onnistuu sairaalan korvauspisteellä sen aukioloaikana. Saat korvauspäätöksen saman tien. Jos vahinko on korvattava, maksat käynnistä ainoastaan vakuutukseen mahdollisesti kuuluvan hoitokorvauksen omavastuuosuuden. 3. Muilla kumppanilääkäreillä maksa lääkärikulut ensin itse ja tee korvaushakemus OPn verkkopalvelussa tai OP-mobiilissa. Tarvitset hakemuksen tekemiseen OPn tai muun pankin verkkopankkitunnukset ja tiedot korvattavista kuluista. Sinun ei tarvitse lähettää kuitteja tai muita asiakirjoja, mutta pidä ne tallessa puolen vuoden ajan - kysymme niitä tarvittaessa. Saat korvauspäätöksen postitse. Millaisia hoito- ja tutkimuskuluja korvataan? Sporttiturva korvaa kattavasti lääkärikäynnistä, lääkkeestä, tutkimuksesta ja leikkauksesta maksamiasi kuluja enintään kolmen vuoden ajan: • lääkärin tai terveydenhuoltoalan ammattihenkilön vastaanotolla suoritettu tutkimus, hoito ja leikkaus, jokaista äkillistä tapahtumaa kohti • maksut apteekista myytävistä lääkevalmisteista ja haavasidoksista • sairaalan hoitopäivämaksut • maksut hammasvamman tutkimuksesta ja hoidoista, ei enimmäiskorvausaikaa • maksut korvattavan vamman takia tarvittavasta ortopedisestä tuesta tai ortopedisestä sidoksesta • maksut murtumasta tai leikkaustoimenpiteestä toipumisen vaatimasta fysioterapiasta. Lisäksi fysioterapia korvataan polven ja olkapään vammoissa, joissa fysioterapiaa annetaan leikkaustoimenpiteen sijaan. Fysioterapiaa korvataan kuitenkin enintään 10 hoitokertaa äkillistä tapahtumaa kohti. • maksun kyynär- tai kainalosauvojen vuokrasta • matkakulun lähimpään hoitolaitokseen. Edellytämme, että hoidot ja tutkimukset ovat lääkärin määräämiä ja ne ovat yleisesti hyväksytyn lääketieteellisen käsityksen mukaisia ja korvattavan vamman kannalta välttämättömiä. Kun vakuutetun vakinainen asuinpaikka ei ole Suomi ja vahinko tapahtuu Suomessa, niin edellytämme, että tutkimus ja hoito aloitetaan Suomessa. Kilpailu-, huoltaja- ja tutustumislisenssin hoitokuluista korvataan lisäksi ulkomailla vammautuneen tai kuolleen kotiinkuljetus enintään 850 euroon asti. Sporttiturvasta ei korvata • rasituskipua, -vammoja tai –sairauksia; esimerkiksi penikkatautia,jännetulehduksia tai jänteiden kiinnityskohtien tulehduksiaa • vähitellen syntyviä kiputiloja, vammoja tai sairauksia. Edellämainituista poiketen korvataan rasitusmurtuma tai sen esiaste. • sairauksia, esimerkiksi nivelkulumaa tai tulehduksia taikka sydäntaimuita sairauskohtauksia. • nikamavälilevy-, vatsa-, napa- tai nivustyriä • ansionmenetystä tai muita välillisiä menetyksiä • jalka-, toiminta-, puhe-, ravitsemusterapeutin, psykologin, neuropsykologin, optikon, kiropraktikon, osteopaatin, naprapaatin tai hierojan tai näihin rinnastettavan terveydenhuoltoalan ammattihenkilön suorittamaa tutkimusta ja hoitoa • psykoterapiaa tai siihen rinnastettavaa hoitoa • lääkinnällisiä välineitä, apuvälineitä, tarvikkeita tai tekojäseniä, paitsi edellä mainitut ortopedinen tuki tai sidos ja kyynär- tai kainalosauvan vuokra • silmälaseja, kuulokojetta tai hammasproteesia, vaikka ne olisivat rikkoutuneet äkillisen tapahtuman yhteydessä • välillisiä kuluja kuten majoitus- ja ateriakuluja. Edunsaaja Hoito-ja haittakorvaus maksetaan vakuutetulle. Kuolinkorvauksessa edunsaajana ovat vakuutetun omaiset. Edunsaajan voi muuttaa ilmoittamalla siitä kirjallisesti urheiluvakuutukset@op.fi.

Vakuutusehdot Lisenssien vakuutusehdot (PDF)

Ilmoittajalisenssin valinta

Lisenssikausi: 2020

Valitse tyyppi: 

TAI

Jos haluat uusia vanhan lisenssin, kirjoita lisenssinumero tähän. Jos olet hankkimassa kokonaan uutta lisenssiä, jätä tämä kenttä tyhjäksi.
Lisenssinumero:

Tietojen haku/täyttö

Lisenssinumero
Ilmoittajanimi
Tyyppi
Salasana (väh. 8 merkkiä)
Vahvista salasana
Y-tunnus

Vastuuhenkilön tiedot

Etunimi
Sukunimi
Motorsport ID
Henkilötunnus
Sähköpostiosoite
Puhelinnumero
Osoite
Postinumero
Postitoimipaikka
Maa

ToimitusosoiteNimi / yritys
Osoite
Postinumero
Postitoimipaikka
Maa

Tietojen ja ehtojen hyväksyntä

Lisenssin ostoehdot pitää hyväksyä!
Tuoteseloste Lisenssien tuoteseloste (PDF)
Lisenssien vakuutusselite
AKK-Motorsport Ry Kellokukantie 7, 01300 Vantaa www.autourheilu.fi 451345f OP Vakuutus Oy Gebhardinaukio 1, 00013 OP Y-tunnus 1458359-3, kotipaikka Helsinki AKK-Motorsport Ry Sporttiturva 1.1.2019 - 31.12.2019 Vakuutusnumero 06-215711 Sporttiturva lyhyesti Sporttiturvasta korvataan, kun loukkaannut äkillisen tapahtuman seurauksena. Esimerkiksi akillesjänne repeää ja polvi menee sijoiltaan. Myös rasitusmurtuma tai sen esiaste korvataan. Äkillisen tapahtuman tulee sattua Sporttiturvan voimassa ollessa. • Hoitokorvaus 15 000 € • Haittakorvaus 30 000 € • Kuolinkorvaus 8 500 € OPn lääkärikumppanit löydät sivulta vahinkoapu.op.fi. Lisätietoja sivulta op.fi ja OPn palvelunumerosta 0303 0303. Sporttiturvan vakuutusehdot L1801. Vakuutuksen voimaantulo Lisenssiin sisältyvä vakuutus nro 06-215711 tulee voimaan uusin turvin kauden alusta 1.1.2019, mikäli maksu on maksettu tammikuunaikana. Myöhemmin maksettaessa maksupäivänä klo 24.00 tai maksuhetkestä, mikäli suorituksesta on esittää maksutosite, josta käyilmi maksuaika. Vakuutus päättyy 31.12.2019. Tutustumislisenssiin sisältyvä vakuutus tulee voimaan kunkin lisenssin lunastaneelle kilpailijalle klo 24.00 sinä päivänä, jona vakuutusmaksuon maksettu tai maksuhetkestä, mikäli suorituksesta on esittää maksutosite, josta käy ilmi maksuaika. Vakuutusmaksu tulee suorittaaennen kilpailun alkua. Vakuutus päättyy kilpailun päätyttyä. VIP-ohjaajille vakuutus on voimassa, mikäli kilpailun järjestäjä on AKK:lta kilpailulupaa hakiessaan ilmoittanut VIP-ohjaajina ajavien lukumäärän AKK:lle. Vakuutetut Vakuutetut jaetaan vakuutuksen voimassaolon perusteella kolmeen ryhmään. Ryhmä I • AKK:n kilpailu- ja harrastajalisenssien haltijat • VIP-ohjaajat • AKK:n järjestämien tutkintotilaisuuksien ajo-osuuksiin osallistuvat henkilöt. Ryhmä II • Huoltaja- ja ilmoittajatehtävissä (yksityishenkilö) toimivat henkilöt sekä AKK:n koulutustilaisuuksiin osallistuvat henkilöt. Ryhmä III • AKK:n tutustumislisenssin lunastaneet ohjaajat. 3. Vakuutuksen voimassaolo Ryhmällä I ja III vakuutus on voimassa • AKK:n luvalla järjestetyissä kilpailuissa • kilpailujen yhteydessä järjestettävissä harjoituksissa • harjoituksissa, jotka ovat lajille ominaisia • valmennusohjelman mukaisesti harjoiteltaessa • kilpailumatkoilla, koulutus-, liikunta- ja valmennusleireillä koko ajan • edellä mainittuihin tilaisuuksiin välittömästi liittyvillä meno- ja paluumatkoilla • tilapäisesti ulkomailla samoin edellytyksin kuin Suomessa (enintään 3 kk:n pituisilla matkoilla) • Vakuutus on voimassa kaiken ikäisillä vakuutetuilla • Vakuutus ei ole voimassa muissa urheilulajeissa VIP-ohjaajilla vakuutus on voimassa edellä olevan lisäksi AKK:n alaisten seurojen eri autourheilulajien kilpailunomaisessa näytösajossa. Tutustumislisenssin lunastaneilla vakuutus on edellä mainitusta poiketen voimassa ainoastaan kilpailuissa ja niiden yhteydessä järjestetyissä harjoituksissa. Ryhmällä II vakuutus on voimassa • AKK:n luvalla järjestetyissä kilpailuissa • kilpailujen yhteydessä järjestettävissä harjoituksissa • huoltajan tehtävissä • kilpailumatkoilla, liikunta- ja valmennusleireillä koko ajan • koulutustilaisuuksissa • edellä mainittuihin tilaisuuksiin välittömästi liittyvillä meno- japaluumatkoilla • tilapäisesti ulkomailla samoin edellytyksin kuin Suomessa (enintään 3 kk:n pituisilla matkoilla) • Vakuutus on voimassa kaiken ikäisillä vakuutetuilla • Vakuutus ei ole voimassa muissa urheilulajeissa Vahinko sattui - Voiko huippuortopedi hoitaa sinua? 1. Hakeudu Kelakortti mukanasi hoitoon. OPn lääkärikumppanit löydät sivulta vahinkoapu.op.fi. Suosittelemme ortopedisiin vammoihin erikoistunutta Pohjola Sairaalaa Helsingissä, Tampereella, Oulussa, Kuopiossa ja Turussa. 2. Pohjola Sairaalassa korvaushakemuksen tekeminen onnistuu sairaalan korvauspisteellä sen aukioloaikana. Saat korvauspäätöksen saman tien. Jos vahinko on korvattava, maksat käynnistä ainoastaan vakuutukseen mahdollisesti kuuluvan hoitokorvauksen omavastuuosuuden. 3. Muilla kumppanilääkäreillä maksa lääkärikulut ensin itse ja tee korvaushakemus OPn verkkopalvelussa tai OP-mobiilissa. Tarvitset hakemuksen tekemiseen OPn tai muun pankin verkkopankkitunnukset ja tiedot korvattavista kuluista. Sinun ei tarvitse lähettää kuitteja tai muita asiakirjoja, mutta pidä ne tallessa puolen vuoden ajan - kysymme niitä tarvittaessa. Saat korvauspäätöksen postitse. Millaisia hoito- ja tutkimuskuluja korvataan? Sporttiturva korvaa kattavasti lääkärikäynnistä, lääkkeestä, tutkimuksesta ja leikkauksesta maksamiasi kuluja enintään kolmen vuoden ajan: • lääkärin tai terveydenhuoltoalan ammattihenkilön vastaanotolla suoritettu tutkimus, hoito ja leikkaus, jokaista äkillistä tapahtumaa kohti • maksut apteekista myytävistä lääkevalmisteista ja haavasidoksista • sairaalan hoitopäivämaksut • maksut hammasvamman tutkimuksesta ja hoidoista, ei enimmäiskorvausaikaa • maksut korvattavan vamman takia tarvittavasta ortopedisestä tuesta tai ortopedisestä sidoksesta • maksut murtumasta tai leikkaustoimenpiteestä toipumisen vaatimasta fysioterapiasta. Lisäksi fysioterapia korvataan polven ja olkapään vammoissa, joissa fysioterapiaa annetaan leikkaustoimenpiteen sijaan. Fysioterapiaa korvataan kuitenkin enintään 10 hoitokertaa äkillistä tapahtumaa kohti. • maksun kyynär- tai kainalosauvojen vuokrasta • matkakulun lähimpään hoitolaitokseen. Edellytämme, että hoidot ja tutkimukset ovat lääkärin määräämiä ja ne ovat yleisesti hyväksytyn lääketieteellisen käsityksen mukaisia ja korvattavan vamman kannalta välttämättömiä. Kun vakuutetun vakinainen asuinpaikka ei ole Suomi ja vahinko tapahtuu Suomessa, niin edellytämme, että tutkimus ja hoito aloitetaan Suomessa. Kilpailu-, huoltaja- ja tutustumislisenssin hoitokuluista korvataan lisäksi ulkomailla vammautuneen tai kuolleen kotiinkuljetus enintään 850 euroon asti. Sporttiturvasta ei korvata • rasituskipua, -vammoja tai –sairauksia; esimerkiksi penikkatautia,jännetulehduksia tai jänteiden kiinnityskohtien tulehduksiaa • vähitellen syntyviä kiputiloja, vammoja tai sairauksia. Edellämainituista poiketen korvataan rasitusmurtuma tai sen esiaste. • sairauksia, esimerkiksi nivelkulumaa tai tulehduksia taikka sydäntaimuita sairauskohtauksia. • nikamavälilevy-, vatsa-, napa- tai nivustyriä • ansionmenetystä tai muita välillisiä menetyksiä • jalka-, toiminta-, puhe-, ravitsemusterapeutin, psykologin, neuropsykologin, optikon, kiropraktikon, osteopaatin, naprapaatin tai hierojan tai näihin rinnastettavan terveydenhuoltoalan ammattihenkilön suorittamaa tutkimusta ja hoitoa • psykoterapiaa tai siihen rinnastettavaa hoitoa • lääkinnällisiä välineitä, apuvälineitä, tarvikkeita tai tekojäseniä, paitsi edellä mainitut ortopedinen tuki tai sidos ja kyynär- tai kainalosauvan vuokra • silmälaseja, kuulokojetta tai hammasproteesia, vaikka ne olisivat rikkoutuneet äkillisen tapahtuman yhteydessä • välillisiä kuluja kuten majoitus- ja ateriakuluja. Edunsaaja Hoito-ja haittakorvaus maksetaan vakuutetulle. Kuolinkorvauksessa edunsaajana ovat vakuutetun omaiset. Edunsaajan voi muuttaa ilmoittamalla siitä kirjallisesti urheiluvakuutukset@op.fi.

Vakuutusehdot Lisenssien vakuutusehdot (PDF)

Yhteenveto ostetusta lisenssistä

Lisenssinumero:
Nimi:
Lisenssityyppi:
Kausi:
Laskun viitenumero:
Laskun summa:
 €


Maksutavan valinta ja maksaminen